CAN ERZURUM

Erzurum canandır candır Erzurum.
Gönüllerde hüsn-ü zandır Erzurum.
Öksüze yetime anne kucağı,
Garip yolculara handır Erzurum.

Bir serhat şehridir kopmayan uçtur.
Nereden bakarsan son kale burçtur.
Küfrün kapısını kıracak koçtur.
Tarihin dilinde şandır Erzurum.

Erzurum bir tatlı sızıdır ahtır.
Muhabbet bağının dibi gümrahtır.
Reyhani Sümmani Âşık Emrah’tır.
Zamanın durduğu andır Erzurum.

Her köşesi emanet bir veliye,
İbrahim Hakkı’ya Lütfi Efe’ye.
Sahabeden Abdurrahman Gazi’ye,
Bir ummandır bir harmandır Erzurum.

Kartal bakışıyla dik duruşuyla
Vatana dört mevsim adanışıyla
Toprağın bağrına her akışıyla
Bayrağa renk veren kandır Erzurum

İki dünya bir araya gelse de,
Zalimler zulmünü dikte etse de,
Batı ufukları gölgelese de,
Fecri aydınlatan tandır Erzurum.

No Comments

Post a Comment