Beste

Bir saatlik piyeste, Oyna sessiz aheste, Yediğin kadar iste, Beklediğin kafeste, Hatırlayın elestte, Söz verdik tek nefeste, Allah adı her seste, Okundu beste, beste Sevabını üst üste, Biriktir deste, deste, Mevla’dan sabır iste Çare bulunmaz ye’ste, Yola çıkarsan siste, Hayatın kayar pistte Arzularını keste, Kalma habis kümeste… Sebahattin Tüzün

ÇAĞIN FATİHLERİNE

Hangi kuvvet çevirir seni gittiğin yoldan, Hangi Rüstem devirir el enseyle boynundan, Sen ki iki cihana pehlivan yetiştirdin, Çağları kıtaları sevgiyle birleştirdin, Sen gürbüz çocuğusun altın medeniyetin, Sen kurtuluş muştusu oldun ademiyetin, Tarihin her deminde geçilmeyen kalesin, Bedir, Malazgirt, Mohaç, düşmez Çanakkale’sin. Kur’anın gölgesinde gerçek kemali buldun, ucuca Bu zorlu...

Allah(cc)

Allah’ım Kudret senin ya Kadir kuvvet Senin şan Senin, Hayat senindir ya Hay memat senin can senin, İlki olmayan evvel sonu olmayan ahir, Mekândan münezzehsin zaman ve her an Senin. Övgü Sana mahsustur yücelik öbür elin, Mürebbimiz ancak Sen, Sensin Rabbel Âlemin. Ey şaşkın bakışlara yol gösteren Hüda, Bize...

Açık Mektup

Kaç fidan devirecek daha bu kirli eller, Kaç umudu vuracak korkak kalleş emeller. Nice şafaklar bir bir doğmadan karartıldı, kör ve sağır vicdanın kucağına atıldı. Kimdir bu azgın güruh gücünü kimden alır, Bir kara bulut gibi güneşe perde kalır. Bu fena örtü nedir, nedir bu fena örtü, Nasıl egemen...