YOLCU

Hayat yolculuğunun geçtiği her sokaktan,
Nasibini unutma ibret al her duraktan.

Her durak bir konaktır büyük konağa nispet,
Yakın ol fıtratına bakıp geçme ıraktan.

Öyle bir hayat sür ki yaratılmana değsin,
Şeytan ümidi kessin kırılsın ağlamaktan,

Azılı düşmanların yoluna kurulacak,
Menzilini terk etme sakın ayrılma Hak’tan.

O melunlar batılı sana hak gösterecek,
O halde azığını doldurma her çanaktan.

Sonra hesap verirsin bir büyük mahkemede,
İnfazın dehşetini duyarsın bir dudaktan.

Kurulur yüce divan çağrılır şahitlerin,
Kendi yerini görür kavrulursun firaktan.

Zira bir yargıç var ki asla haksızlık yapmaz,
Ak sütün içindeki akı ayırır aktan.

Zannetme ki yok olur yoklukta kaybolurum,
Bir melek düşer yola alır gelir uzaktan.

Yoktan var eden Allah kadirdir elbet yine,
Çürük kemiklerini diriltecektir yoktan.

Bir geçici sahnenin alkışına aldanma,
Bir var bir yok olursun unutulursun çoktan.

No Comments

Post a Comment